Verminder die effek van droogte op jou lammeroes met Supertech 25.

Albert Nortje, AFGRI Veevoere

Vir baie veeboere in die sentrale dele was dit verskriklik droog en is dit nog droog in groot dele van Suid Afrika. Ongelukkig kan boere nie bekostig om minder lammers aan te kry nie. Supertech 25 is ‘n hoë kwaliteit, klaar gemengde, produksie lek vir skape en bokke. Supertech voorsien optimale kwantiteit en kwaliteit natuurlike proteïne, NPN, minerale, spoorminerale en energie wat die diere sal help om swak kwaliteit veld en ruvoer beter te benut. Met Supertech 25 byvoeding kan kleinveeboere die tekorte in die droogtes geteisterde veld aanvul om sodoende aan die nutriënte behoefte van die ooie die voorsien. Met ‘n hoë energie inhoud en goeie kwaliteit deurvloeiproteien is Supertech 25 van kardinale belang tydens sekere produksie stadiums van jou ooie.

Prikkelvoeding

Tydens ‘n droogte kan die konsepsie baie laer wees as in normale jare. Supertech 25 werk uitstekend as prikkelvoeding van ooie en moet ongeveer 21 voor paring begin afhangend van die kondisie van die ooie. Dit is raadsaam om die Supertech 25 aan te hou voer tydens paring en selfs vir die eerste maand na ramme uit is nie. Daarmee sal jy embrio-moraliteite in ‘n groot mate verhoed word.

Laat dragtigheid

In die laaste ses weke voor lam vind die meeste fetusgroei plaas en neem die fetus baie plek op. Die ooi se rumenkapasiteit word as gevolg hiervan ingeperk en met die swakker kwaliteit voer in die veld sal die ooi baie sukkel om aan haar en die fetus se nutriëntbehoeftes te voldoen. Indien ooie in hierdie stadium ondervoed word kan dit lei dat meer lam vrektes voorkom. Daar kan dus met Supertech 25 aanvulling so vroeg as 6 weke voor lam begin word om aan hierdie behoeftes van die ooi en fetus te doen.

Lamtyd

Gedurende lamtyd en net na lam is Supertech 25 ‘n baie goeie aanvullings as gevolg van genoegsame die hoë deurvloeiproteïen waardes wat die melkproduksie stimuleer en dit moontlik maak om genoegsame melk vir die lammers te produseer op lae kwaliteit weidings.

Uitgroei van jong ooitjies

Daar moet ook baie klem gelê word op die uitgroei van jong diere tydens droogtes. Met die kwaliteit en kwantiteit van die veld wat laag is en ook die harde onverteerbare materiaal maak dit vir die vee moeilik om aan hulle behoeftes te voorsien. Met die aanvulling van Supertech 25 voorsien jy aan die diere energie en natuurlike proteïen wat hulle sal help om jou teiken gewigte te bereik, asook swaarder en gesonder vesel te kan skeer.

Deur swaarder jong ooie by die ram te sit sal jy die kans op meerlinge verbeter en sodoende meer lammers gebore word.

Die aanvulling van Supertech 25 is maklik en veilig. Om gedopte buitebande werk perfek en is maklik bekombaar. Lakterende ooie benodig 500 gram per dag. Jong vee vreet tussen 250 gram en 500 gram afhangend van die tipe weiding en hulle gewig.