Heartwater can be reduced with an animal feed supplement

Heartwater remains a major cause of loss in cattle, sheep, goats and game animals. Heartwater is a tick borne disease, caused by the organism, E. ruminantium, characterised by a high fever, nervous system symptoms and the accumulation of liquid around the heart in the chest cavity, lungs and brain, which usually leads to the death […]

Aanvullende Voeding in die Produksiefase Deel 1

Fosfaat- en Spoorminerale-aanvulling in die Produksiefase Deur Dr. Heinri Spangenberg – Direkteur: Tegniese Verkope Afgri Veevoere Die aanvulling van diere en spesifiek herkouers se voedingsbehoeftes op ‘n gegewe tyd van die jaar of tydens ‘n spesifieke produksiefase is ‘n uiters belangrike strategie in dierevoeding. Indien hierdie strategie optimaal en kundig toegepas word is die dividende […]

Aanvullende Voeding in die Produksiefase Deel II

Aanvullende Voeding in die Produksiefase Deur Dr. Heinri Spangenberg – Direkteur: Tegniese Verkope AFGRI Veevoere In teenstelling met onderhoudslekke wat slegs op winterveld of met swak kwaliteit ruvoer gebruik word en ten doel het om die dier te onderhou, word produksielekke vir verskillende produksiedoelwitte op ʼn verskeidenheid van veld- of ruvoertipes aangewend. ‘n Winsgewende alternatief […]

Foot and Mouth Disease and Market Access

Foot-and-mouth disease and market access: challenges for the beef industry in southern Africa Ian Scoones William Wolmer Download the Food and Mouth Disease and Market Access article here

Bypass plant proteins blended to the highest standards. Yours

  Performance-blendedplant proteins for maximum bypass and bioavailability. Download the Amino Max Brochure here